farabe

Még

Nap
2022. aug. 12-13.
ELőVÉTELBEN PREdpredaj vstupeniek 2 NAP/2 Dni - 20 EUR
HELYSZÍNEN NA MIESTE 2 NAP/2 dni - 25 EUR NAPIJEGY     - 15 EUR Denné Vstupenky
SÁTORJEGY - 3 EUR
JEGYEK ELőVÉTELBEN AZ ALÁBBI HELYEKEN/predpredaj vstupeniek v predajniach:
DUNASZERDAHELY/Dunajská Streda: KNIHY MOLNÁR KÖNYV
SOMORJA/šamorín: KNIHY MOLNÁR KÖNYV
SELlYE/Šaľa: KNIHY MOLNÁR KÖNYV
ILLÉSHÁZA/eliaŠovce: VIRÁGÜZLET
BöS/gabČÍkovo: HZ PC SERVICE
KOMÁROM/komárno: BOROZÓ - EURÓPA UDVAR
GALÁNTA/galanta: KNIHY MOLNÁR KÖNYV
A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják. /Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny programu festivalu.